กลับหน้าหลัก
   
 

นางวิลัยพร ยาขามป้อม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี (รักษาการ)
 

นายยุทธภูมิ ยาขามป้อม
นักวิชาการงานบัณฑิต

 

นางสาวรัตติมา โสภารักษ์
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป


นางสาวประกาย นามผา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมัลลิกา คำบูชา
นักวิชาการพัสดุ


นางณัฐฐิญา สุขะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธารินี จันดาลี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอรอะนงค์ หล่มเหลา
เจ้าพนักงานห้องสมุด


นายพิพัธน์ วังคำ
เจ้าหน้าที่ห้องเอกสาร
 

นางจันทร์วิสา ภูคำอ่อน
นักการ (คณะวิทยการจัดการ)

 

นางประสิทธิ์ บุญป้อง
นักการ (อาคาร 19)

นางวินิจ บับภาเอก
นักการ (อาคาร 19)

นางบุผา จันทะวัน
นักการ (อาคาร 19)

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231