โครงการ Startup Market ไอเดียดี : มีรวย คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Startup Market ไอเดียดี : มีรวย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 🤩

โครงการดีดีที่ให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกอบการ

วันนี้!!! 22 มิถุนายน 2562
ที่บิ๊กซีเลย เชิญแวะซื้อ แวะชม แวะชิม กันได้นะคะ 😄
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะ 🙏😊