คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนสู่ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกิจการนักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษากับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่ 17 กรกฎาคม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบู๊ตกิจกรรม “สายฝันวัยใส” โครงการฝึกอบต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

Read more

โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมพี่เลี้ยง

Read more