โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอนุรักษ์ศิลปว

Read more

🙏ขอขอบพระคุณ🙏 คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ 🙏ข

Read more

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่📢📢📢 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่

Read more

คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ ส่

Read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมในโครงการสืบสานพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.น้ำสวย อ.เมือง จังหวัดเลย

ในนวันที่ 2  กุมภาพั

Read more