โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผลิตภัณฑ์การทำสบู่สมุนไพรเพื่อการค้า

คณะวิทยาการจัดการ ร่

Read more

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผู้สื่อความหมายท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

คณะวิทยาการจัดการ ร่

Read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนสู่ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more