สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ในวันอังคารที่ 11 ธั

Read more