🙏ขอขอบพระคุณ🙏 คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ 🙏ข

Read more

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่📢📢📢 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่

Read more

กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการจัดกิจกรรมบร

Read more

กิจกรรมในโครงการ”วัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาการตลาดก่อนสำเร็จการศึกษา” สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการาจัดการ

สาขาวิชาการตลาด ได้จ

Read more