คณาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

Read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับนักศึกษา)

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more

🙏ขอขอบพระคุณ🙏 คุณพิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ 🙏ข

Read more

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่📢📢📢 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

📢📢📢แนะนำหลักสูตรใหม่

Read more