คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ขวัญใจคณะทำงาน จำนวน 10,000 บาท ในโครงการ digital content tourism

#ขอแสดงความยินดีกับน

Read more

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

📣📣📣ประกาศคณะวิทยาการ

Read more